GROUPLINK
GROUPLINK

Privacy statement

TLDR: Wij bewaren je data alleen zolang als nodig is en delen alleen met andere partijen als dit nodig is voor het gebruik van de applicatie. Ons business model bestaat enkel uit het verbeteren van groepscommunicatie d.m.v. onze app en daarom hebben wij geen commercieel belang bij de data. Alles wordt veilig opgeslagen en via een beveiligde SSL verbinding verstuurd.

Privacy Policy

GroupLink (Almanapp B.V.), gevestigd aan Atoomweg 2H, 9743AK te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

GroupLink
Atoomweg 2H
9743AK Groningen
+31502115340

Bas Krijgsman is de Functionaris Gegevensbescherming van GroupLink. Hij is te bereiken via +31 50 211 5340.

Persoonsgegevens die wij verwerken
GroupLink verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website/app aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website/app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website/appbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via +31 50 211 5340, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
GroupLink verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GroupLink bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
GroupLink verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GroupLink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GroupLink gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/app wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website/app en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website/app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website/app optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle gegevens die naar het internet kunnen worden gestuurd om ons platform te laten werken. De meeste gegevens met betrekking tot de aanpassing van de gebruiker en de door de gebruiker gecreëerde inhoud zijn opt-in (d.w.z. dat u uw profielfoto niet hoeft in te stellen), en gebruikers hebben het recht te verzoeken dat hun account (en de bijbehorende gegevens) wordt vernietigd.

Dienst TransIP (hosting)
Wat voor data TransIP opereerd de servers die gebruikt worden om de Grouplink app te draaien


Dienst
Google Cloud / Firebase Firestore
Wat voor data Chat berichten
Wanneeer Een gebruiker een chat bericht ontvangt


Dienst
Google Cloud / Firebase Cloud messages / Apple Push Notification Service
Wat voor data Push messages
Wanneer Push notificaties worden gestuurd naar de gebruikers apparaat


Dienst
Imagekit (Image management Service)
Wat voor data IP address
Waneer Wordt gebruikt bij het downloaden van foto's om de optimale foto te bepalen.


Dienst
SendGrid (Email server)
Wat voor data Inloggegevens, email berichten
Wanneer Een gebruiker krijgt een e-mail vanuit ons systeem of een app afnemer.

Dienst Twilio SMS
Wat voor data Telefoonnummer
Waneeer Wordt gebruikt om een link naar de app naar uw telefoon te sturen


Dienst Cloudflare
Wat voor data IP address
Wanneer Alle gegevens worden doorgegeven via Cloudflare voor DDOS bescherming.


Dienst
Sentry (Error logging)
Wat voor data IP address
Wanneer IP adressen worden naar Sentry gestuurd als onderdeel van error logging wanneer server errors optreden


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@grouplink.app. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. GroupLink zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

GroupLink wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GroupLink neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Heb je een beveilingslek gevonden? Hoewel we denken dat dit niet kan willen we graag dat je contact met ons opneemt. Dit wordt enorm gewaardeerd en ook zeker beloond.


Ongewenste inhoud

Gebruikers mogen geen inhoud plaatsen die kan worden opgevat als ongevoelig, verontrustend, bedoeld om afschuw op te wekken, van uitzonderlijk slechte smaak, of angstwekkend. Voorbeelden van dergelijke inhoud zijn: 

  • Lasterlijk, discriminerende of gemeende inhoud, inclusief verwijzingen naar of commentaar op religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen, of het schaden van een beoogd individu of groep.

  • Realistische afbeeldingen van mensen of dieren die worden gedood, verminkt, gemarteld of misbruikt of inhoud die aanzet tot geweld.

  • Afbeeldingen die aanzetten tot illegaal of roekeloos gebruik van wapens en gevaarlijke voorwerpen of die de aankoop van vuurwapens of munitie faciliteren.

  • Openlijk seksueel of pornografisch materiaal, gedefinieerd als “expliciete beschrijving of afbeeldingen van seksuele organen of activiteiten die eerder bedoeld zijn om erotische dan esthetische of emotionele gevoelens te stimuleren.”

  • Opruiende religieuze commentaren of onjuiste of misleidende citaten van religieuze teksten. 

Door deze app te gebruiken ga je akkoord met deze voorwaarden en aanvaardt je dat jouw toegang kan worden verwijderd indien deze voorwaarden worden geschonden.